Kort om bokföring och redovisning

accounting-theory-short-notesBokföring och redovisning

Något som avskräcker många vid planer på att starta eget företag är kraven på bokföring och redovisning. Vad är detta och hur gör man? Bokföring behöver faktiskt inte vara så komplicerat. Många privatpersoner bokför hemma, utan att tänka på det. T.ex. är det första steget i en bra bokföring att göra en budget så att man ser att företaget kommer att vara lönsamt och vad man tänkt ha för inkomster och utgifter. Detta är en så god uppskattning man kan göra med det man vet när man startar företaget eller när ett nytt räkenskapsår börjar.

Spara verifikationer på affärshändelser

Den enklaste formen av redovisning kräver att man som företagare sparar alla så kallade verifikationer som har med företagets utgifter att göra. Det kan vara kvitton, utbetalningar från ett bankkonto, löneutbetalningar m.m. Verifikationerna måste innehålla vissa uppgifter för att vara giltiga, bl.a. datum, till vem betalning gjorts samt vilken moms som ingår. Man måste spara verifikationer, i original, i minst tre år.

Att spara verifikationer måste man göra oavsett om man köper in redovisningshjälp eller inte.

Fakturor

När man som företagare kan börja ta betalt för tjänster eller produkter skickar man oftast ut fakturor. Även dessa har vissa krav på vad som ska ingå för att de ska godkännas i redovisningen.

Debet och kredit

Inkomster och utgifter skrivs in i en bokföring som delas upp i debet och kredit. Varje affärshändelse bokförs alltid på ett debet- och ett kreditkonto. Denna ”dubbla” inskrivning kan vara lite svår att förstå i början av redovisning men det klarnar oftast när man förstått de olika kontona i en kontoplan.

Årsredovisning, balansräkning och resultaträkning

Ofta i samband med företagsekonomi hör man termerna årsredovisning, balansräkning och resultaträkning. Dessa är mer avancerade former av redovisning som oftast tillämpas enbart på större företag och aktiebolag. Regler för vilka krav på redovisning som ställs på olika bolagsformer och företagsstorlekar finns att ta reda på hos t.ex. Skatteverket.