Gyllene tider för e-samhället!

Välkommen till KommITS och Sambruks höstkonferens den 13-15 november på Hotell Tylösand, Halmstad.
 
Sällan har väl vårt konferenstema varit så relevant och aktuellt som i år! Både myndigheter, landsting och kommuner arbetar numera för högtryck för att bidra till att realisera eSamhället. En lång rad initiativ och projekt har startats, med stark fokus på högre tillgänglighet och kvalitet, samt snabbare och effektivare processer och tjänster.


Ibland kan man lätt få intrycket av att det är ”mycket snack, men lite verkstad”, men så är det naturligtvis inte på alla håll!  Det finns otaliga konkreta och goda exempel på satsningar inom den kommunala verk-samheten som verkligen resulterat i effektivisering och/eller besparingar av olika slag. Under vår höstkonferens kommer vi att ge talrika intressanta och värdefulla exempel på hur man i praktiken realiserar nyttoeffekter av e-förvaltning, både i form av tekniska lösningar, men också genom en kraftfull utveckling av arbetsformer och verksamhets-processer – som bara kan göras möjliga genom nya IT-lösningar.
 
För fjärde året i rad upprepar vi det framgångsrika samarbetskonceptet mellan KommITS och Sambruk kring en gemensam höstkonferens. Verksamhets- och IT-folk har här ett mycket värdefullt forum för att tillsammans verka för en utvecklad kommunal e-förvaltning. Målet för e-förvaltningssatsningarna är att förenkla och förbättra kontakten och servicen gentemot medborgare och företag. För att lyckas med detta krävs en strategisk verksamhetsutveckling, med hjälp av IT, för att utveckla organisation, arbetsformer och demokrati.


Under höstens konferens får du årets bästa möjlighet till kunskapsinsamling och erfarenhetsutbyte med både externa experter och kollegor. Tillsammans med kompetenta och respekterade marknadsaktörer inom de aktuella teknik- och verksamhetsområdena får du möjlighet att dra nytta av deras kunskap och tjänsteutbud, på den största och bästa KommITS-Sambruk-konferensen någonsin.
 
Välkommen till KommITS och Sambruks höstkonferens 2012!


Thorbjörn Larsson, ordförande i KommITS och Claes-Olof Olsson, Sambruks verkställande tjänsteman

Ladda ner inbjudan härValkommen_files/Inbjudan%20KommITS%20web2_.pdf

Kontaktuppgifter: Vid frågor om logi, registrering etc. kan ni kontakta Elle Anbratt:

  1. tel: 070-617 99 09

  2. mail: elle@timingscandinavia.se

 
Anmäl dig till konferensen härRegistrering.html

Ladda ner senaste KommITS-tidningen (3/2012)

Bra att veta:

  1. Busstransporter mellan Tylösand och Halmstad (och vice versa). Läs mer här.

  2. Rabatt på flygresor mellan Halmstad och Sthlm/Arlanda under den 13-15 november, läs mer här.

  3. Twitter? Använd #kommitssambruk

  4. Trådlöst nätverk på Hotel Tylösand:

        - Namn: KommITS & Sambruk 2012

        - Inget lösenord