Handelsbolag och Kommanditbolag

general-partnershipEtt handelsbolag är ett bolag som drivs av minst två bolagsmän eller delägare men även kan ha flera, bolagsmännen kan antingen vara företag eller privatpersonen men handelsbolaget är alltid en juridisk person. De som är bolagsmän i ett handelsbolag bestämmer vilka det är som ska företräda handelsbolaget eller ha rätt att ingå avtal för bolaget. De som är bolagsmän ansvarar med sin privata ekonomi för handelsbolaget och de är dessutom solidariskt ansvariga, detta går inte heller att avtala bort. Det innebär att om handelsbolaget får en skuld som handelsbolaget inte klarar av att betala så kan de som är bolagsmän personligen vara tvingade att betala av handelsbolaget skuld. Alla inom bolaget har lika andel i skuld och därför kan en bolagsman som har betalat kräva de andra inom bolaget på deras andel inom skulden.

I ett handelsbolag så är det viktigt att man skyddar sig själv med ett kompanjonavtal som reglerar vad som sker med vinsten eller om en bolagsmän helt plötsligt inte längre vill vara en del av handelsbolaget. Även om man är överens muntligt så är det viktigt att ha detta på papper med underskrifter. Det finns även en annan form av handelsbolag som kallas för kommanditbolag; i ett kommanditbolag så är bolagsmännens ansvar begränsat efter vad de har investerat i bolaget. Då kallas man istället för kommanditdelägare och de har normalt ingen rätt att bestämma hur bolaget ska styras, det måste finnas minst en delägare med ett obegränsat ansvar även i ett kommanditbolag. Denna kallas då för komplementär.

Alla handelsbolag är bokföringsskyldiga men de behöver i normala fall inte ha en revisor, de kan alltså sköta bokföringen på egen hand när det handlar om ett handelsbolag. Ett handelsbolag kan även ha anställda och ska då registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket om så är fallet för handelsbolaget.