Företagande och ekonomi – viktiga nyckeltal

xbusiness_economy1.jpg.pagespeed.ic.S-43OahrQZI ett företags ekonomi finns vissa nyckeltal som är viktiga att känna till. För större, börsnoterade företag är det helt nödvändigt att korrekt kunna redovisa nyckeltalen eftersom aktieägarna kräver att få tydliga siffror som visar hur det går för företaget. Även om man “bara” är en enmansföretagare kan det ändå vara viktigt att ha koll på företagets nyckeltal. De visar bland annat om företaget växer, går med vinst, är ekonomiskt stabilt, klarar att betala utgifter och om det lönar sig att investera pengar i bolaget eller om man istället ska investera dessa pengar på annat sätt.

Nyckeltal att ha kontroll på

Några viktiga nyckeltal att ha kontroll över är bl.a: Räntabilitet, soliditet, vinstmarginaler och likviditet.

Räntabilitet förklarar hur stor avkastning företagets verksamhet ger på de pengar som satsas i företaget. T.ex. kan räntabiliteten beräknas på sysselsatt kapital och då jämföras med andra investeringsalternativ.

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som utgörs av eget kapital och ger en fingervisning om hur ekonomiskt stabilt företaget är.

Vinstmarginaler kan beräknas både på hela företaget och på enskilda produkter eller tjänster som företaget säljer. Genom detta nyckeltal går det att identifiera vilka av företagets erbjudanden som är lönsamma och vilka man kanske inte bör satsa lika mycket på i framtiden även om det är en stor produkt eller tjänst. I så fall kanske man behöver höja priset på produkten eller tjänsten, alternativt sänka kostnaderna för att ta fram den.

Likviditet beskriver hur stora företagets “likvida medel” är, d.v.s. sådana tillgångar som lätt kan användas för att betala skulder med. Ett mått på företagets betalningsförmåga helt enkelt.

Det finns en hel del andra matnyttiga nyckeltal att studera och räkna fram, beroende på vilken bransch företaget verkar i och vilken verksamhet man ägnar sig åt. En bra start är ovan nämnda nyckeltal för att få kunskap om företaget och koll på ekonomin.