Ekonomi för företagare

Finance-for-Entrepreneurs-PhotoDet viktiga företagandet

Företagande är viktigt för både samhällsekonomi såväl som för enskilda personer. Ett samhälle bestående av blomstrande företag driver utveckling och ekonomi framåt och skapar arbetstillfällen som möjliggör för personer att komma in i samhället och få en egen försörjning.

Det finns både små och stora företag i Sverige, men de mindre företagen är i majoritet. År 2016 fanns det ca 1 000 000 företag i Sverige. Av dessa var nästan tre fjärdedelar enmansföretag.

Ekonomin är viktig i allt företagande

Liksom företagande är viktigt för ekonomin så är koll på ekonomin extremt viktigt för företagare. Att ha kontroll på kostnader, vinstmarginaler, att redovisa rätt och att ha ordentlig styrning på ekonomin är nödvändigt för att ett företag ska överleva. Det finns också ett regelverk kring ekonomi och redovisning

Alla företagare är dock inte födda ekonomer. Många är entreprenörer som drivs av en bra idé för en produkt eller tjänst inom en nisch som just de är duktiga på. Dock kanske inte ekonomiintresset eller kunskaperna finns där i samma utsträckning. Det går dock alldeles utmärkt att vara företagare med brinnande intresse för kärnverksamheten, utan att för den skull behöva vara ekonomiexpert.

Ekonomihjälp för företagare

Den som funderar på att starta ett företag men avskräcks av alla siffror och redovisningskrav finns det hjälp att få. Många redovisningsbyråer och redovisningskonsulter är specialiserade på just småföretag och kan hjälpa till i dessa frågor till en överkomlig kostnad.

En redovisningsbyrå kan även hjälpa till med löneadministration, framtagning av rapporter och andra interna ekonomiska dokument. Dessa dokument är inte något som ska betunga verksamheten utan tvärtom hjälper företagaren att enkelt få kontroll över sin verksamhet, se vad som är kostnadsdrivande och vad som är lönsamt. Denna viktiga information ligger till grund för hur företaget bör och kan utvecklas i framtiden.

Med en god symbios mellan företagande och ekonomi kommer både enskilda företag och samhället i stort att utvecklas i positiv riktning.