Aktiebolag som företagsform

limited-companyEtt aktiebolag är en bolagsform som kräver att man gör en kapitalinvestering men som även innebär att delägarna eller aktieägarna inte har något personligt ansvar för företagets skulder. När man startar upp ett aktiebolag så krävs det att man normalt sett har minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av aktier som delägarna har för att kunna bevisa ägarskap i företaget. Till dessa 50 000 räknas tillgångar som företaget har, men det kan även vara kontanter. Det innebär att ett aktiebolag som sysslar med grävmaskiner kan införskaffa en grävmaskin för 50 000 kronor och detta räknas då in i aktiebolagets tillgångar. Egendomen ska alltid värderas av en revisor och den kallas för apportegendom.

Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall även av en verkställande direktör, nämligen en VD. Styrelsen kan bestå av två ledamöter och en suppleant, eller tre ledamöter och ingen suppleant. När man ska sätta ihop sin styrelse är det viktigt att man tänker på att det är bra om man väljer erfarna personer som till exempel har affärskontakter. Det kommer att underlätta när man ska få företaget att fungera. Om aktiebolaget ska ha en VD så ska denna tillsättas av styrelsen, om det är ett privat aktiebolag så kan samma person vara både inom styrelsen och även VD. Aktieägarna påverkar genom att de på en bolagsstämma tillsätter styrelsen och därefter även en revisor. Det är även de som drar upp reglerna och riktlinjerna som finns för aktiebolaget och styrelsen.

Även om det är ett aktiebolag som är ett enmansbolag så är det samma regler som gäller för detta, de behöver trots detta ha en styrelse. En del mindre aktiebolag kan välja att inte ha en revisor och sköta större delen av bokföringen på egen hand. Räkneskaperna ska oavsett detta revideras minst en gång per år.