Belåning i Sverige

Belåning i Sverige

Det har blivit andra tider än när fyrtiotalisterna växte upp i Sverige. De var guld och gröna skogar på denna tid. Världen utvecklades i rasande takt med Europa och Sverige i framkant. De allra flesta fick det bättre och bättre. De finns såklart alltid undantag som med allting annat. Men […]

Starta ett inkassobolag

Starta ett inkassobolag

Vi tänkte i detta inlägg prata om att starta en inkassoverksamhet. Det råder inget tvivel om att inkassobolag tjänar mycket pengar. De har mycket höga avgifter och tar en stor procent av den indrivna summan från olika företag. Om vi kollar på exempelvis Svea Inkasso hade de ett resultat på […]

Företagande och ekonomi – viktiga nyckeltal

Företagande och ekonomi – viktiga nyckeltal

I ett företags ekonomi finns vissa nyckeltal som är viktiga att känna till. För större, börsnoterade företag är det helt nödvändigt att korrekt kunna redovisa nyckeltalen eftersom aktieägarna kräver att få tydliga siffror som visar hur det går för företaget. Även om man “bara” är en enmansföretagare kan det ändå […]

Olika bolagsformer i Sverige

Olika bolagsformer i Sverige

Olika bolagsformer för företagande Den som vill starta ett företag har ett antal olika bolagsformer att välja på. Varje land har speciella bolagsformer med tillhörande regler. I Sverige finns ett antal bolagsformer som kommer att beskrivas närmare nedan. De vanligaste bolagsformerna i Sverige är: Enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. […]

Kort om bokföring och redovisning

Kort om bokföring och redovisning

Bokföring och redovisning Något som avskräcker många vid planer på att starta eget företag är kraven på bokföring och redovisning. Vad är detta och hur gör man? Bokföring behöver faktiskt inte vara så komplicerat. Många privatpersoner bokför hemma, utan att tänka på det. T.ex. är det första steget i en […]

Handelsbolag och Kommanditbolag

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag är ett bolag som drivs av minst två bolagsmän eller delägare men även kan ha flera, bolagsmännen kan antingen vara företag eller privatpersonen men handelsbolaget är alltid en juridisk person. De som är bolagsmän i ett handelsbolag bestämmer vilka det är som ska företräda handelsbolaget eller ha rätt […]

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare

Det viktiga företagandet Företagande är viktigt för både samhällsekonomi såväl som för enskilda personer. Ett samhälle bestående av blomstrande företag driver utveckling och ekonomi framåt och skapar arbetstillfällen som möjliggör för personer att komma in i samhället och få en egen försörjning. Det finns både små och stora företag i […]

Dags att starta företag?

Dags att starta företag?

Att starta upp ett nytt företag kan vara spännande, samtidigt som det är mycket man behöver tänka på när man gör det. Det finns först och främst olika former av företagande och vilken form man ska välja beror delvis på hur man har tänkt driva företaget men även på hur […]

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en lämplig företagsform för dig som ska starta ett företag på egen hand, och detta är även den billigaste företagsformen att starta igång med och du ansvarar själv för företagets ekonomi. Här finns det inte någon tydlig gräns för dig som ägare och företaget. Man kan även […]

Aktiebolag som företagsform

Aktiebolag som företagsform

Ett aktiebolag är en bolagsform som kräver att man gör en kapitalinvestering men som även innebär att delägarna eller aktieägarna inte har något personligt ansvar för företagets skulder. När man startar upp ett aktiebolag så krävs det att man normalt sett har minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras […]